11

Поля Иванова

Email Polyа.ivanova@anabasis-legal.com

Биография

Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“

Адвокат от 2020 г., вписана в Адвокатска Колегия Враца, с начало на професионалния юридически стаж от 2016 г. Английски език.

Сфери на експертиза

 • Търговско право
 • Облигационно право
 • Съдебни спорове и арбитраж
 • Вещно право
 • Данъчно право
 • Застрахователно право
 • Трудово право
 • Административно право и процес
 • Семейно и наследствено право
 • Изпълнителен процес
 • Извънсъдебно събиране на вземания
 • Обществени поръчки
 • Защита от домашно насилие
 • Европейски субсидии и плащания
 • Държавни субсидии и плащания
bg_BGBulgarian