Търговско право

11

Предмет на регулиране

a) търговско правните субекти (търговци). ТП урежда тяхната правоспособност, организация и правна индивидуализация.
б) търговските правоотношения, възникващи на базата на правната норма, по силата на осъществени юридически факти и състоящи се от търговски права и задължения. Този тип отношения имат имуществено-правен характер и налагат поне една от страните да е търговец. Когато има взаимоотношения между двама търговци те се наричат двустранни търговски правоотношения, а когато едната страна е нетърговец – едностранни.

Принципи на търговското право

  1. Принцип на правната самостоятелност и автономия на частноправните субекти
  2. Принцип на равенството на частноправните субекти – субектите имат право на еднакви условия за упражняване на правата си
  3. Възмездно-еквивалентен характер на търговските отношения – заплащане на стоки и услуги
  4. Свобода на конкуренцията и забрана за нелоялна конкуренция

 

Свържете се с нас

Ако имате нужда от помощ, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден. Или ако бързате, просто ни се обадете сега.

Тел : +359877695814

office@anabasis-legal.com Пон – Пет 09:00-17:00

bg_BGBulgarian