Трудово право

11

Трудово право e отрасъл на правото, занимаващ се с трудовите правоотношения. То съдържа и корпус от закони – трудово законодателство. Трудово право урежда правоотношенията между работещите и работодателите чрез нормативни актове (трудово законодателство), които регулират тези отношения.

Трудово законодателство

Трудово законодателство е корпус от закони, административни разпоредби (и в общото право – прецеденти), които се отнасят до юридическите права, както и ограничения, върху трудещите се и организациите. Трудовото законодателство има два основни аспекта – първият се отнася до тристранните отношения между работодател, работещ и професионален съюз (в този случай трудовото законодателство медиира много аспекти на отношенията между професионалните съюзи, работодателите и работниците), а вторият се отнася до индивидуалните аспекти, свързани с правата на работещия и въпросите за договорните отношения между работодател и работещ. Правата на работещите са неотменна част на социалното и икономическо развитие от времето на Индустриалната революция.

История

Възникването на трудовото право е свързано от една страна с необходимостите на работещите от по-добри условия, право на съюзи и организации, както и исканията за по-високи заплати и правните разпоредби, свързани със здравните условия, тези на сигурността и осигуряването на равни възможности, и от друга страна опитите на работодателите да задържат разходите по трудовите заплащания по-ниски. В този смисъл положението на едно трудово законодателство в определен период от време е резултат от отношенията на тези интереси в дадено общество.

Във Франция и Холандия трудовото законодателство датира от 19 век – съответно 1848 и 1874, като цяло неговото установяване е свързано с Индустриалната революция. Първият трудов закон във Великобритания е Законът за фабриките от 1802.

Свържете се с нас

Ако имате нужда от помощ, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден. Или ако бързате, просто ни се обадете сега.

Тел : +359877695814

office@anabasis-legal.com Пон – Пет 09:00-17:00

bg_BGBulgarian