Защита на лични данни

11

Лични данни – легалната дефиниция на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.

Въпреки че концепцията за лични данни е доста стара, развитието на комуникационни мрежи и автоматизиран анализ на данни направи възможно централното събиране и масово продаване на данни за дадено лице. В някои случаи дори открадването на тези данни. Тези данни помагат да се проследи човек, да се планира престъпление срещу него или той да се представи за някой друг. По -честото използване на лични данни е в услуга на рекламната индустрия.

Определението в закона съдържа четири основни градивни елемента:

  1. „всяка информация“
  2. „свързана с“
  3. „идентифицирано или подлежащо на идентификация“
  4. „физическо лице“

Всяко лице има право на защита на личните данни. Това включва правото на лицата на защита срещу записване, обработване, прехвърляне и съхраняване на техните лични данни.

В България личните данни се защитават и администрират от Комисията за защита на личните данни

Свържете се с нас

Ако имате нужда от помощ, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще се свържем с вас в рамките на 1 работен ден. Или ако бързате, просто ни се обадете сега.

Тел : +359877695814

office@anabasis-legal.com Пон – Пет 09:00-17:00

bg_BGBulgarian